Moderne Hypnose i Aalborg

Profil - Jane Christensen

Velkommen til Positiv Forandring, Moderne Hypnose i Aalborg.

Mit navn er Jane Christensen. Jeg er uddannet master hypnotisør og NLP terapeut fra Hypnoseskolen og har praktiseret siden 2007.

Hypnoseskolen er netop blevet godkendt til at uddanne registrerede psykoterapeuter, hvilket i sig selv siger noget om høj faglig standard og høje kvalitetskriterier. Jeg har siden 1998 beskæftiget mig med mennesker - som igangsætter i selvhjælpsgrupper (blandt andet angst og depression) og med gruppehealing og meditationer på Medborgerhuset i Aalborg. Desuden har jeg arbejdet som tilkaldevikar på Krisecenter for kvinder.

Er netop startet som frivillig hos Bedre Psykiatri med opstart af cafe aftener for pårørende.

Udover min uddannelse til master hypnotisør og NLP terapeut har jeg været assistent på grunduddannelsen på Hypnoseskolen.

Jeg arbejder ud fra Hypnoseskolens etiske regler, som naturligvis omfatter tavshedspligt.

Med mere end 50 års livserfaring har jeg fået inspiration fra mange dejlige mennesker, og her vil jeg fremhæve min datter, for hun er ubetinget det menneske, der har lært mig mest.

Mødet med hypnose- og NLP uddannelsen var en stor AHA oplevelse. Inden da havde jeg selv oplevet den vidunderlige effekt, hypnose kan have på krop og sind.

Mit mål er at udbrede kendskabet til hypnose, da jeg mener, at denne terapiform har meget at byde på, både i sig selv, men også i et samarbejde med det etablerede system.

Kontakt

Jane Christensen, Positiv Forandring
Moderne Hypnose i Aalborg


Tlf: 21 22 31 41

Mail: modernehypnose@gmail.com

At hjælpe er at forstå. Citat af Søren Kierkegaard:

”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig og begynde lige der. Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre.

For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere, end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe.

Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for den, jeg vil hjælpe, og dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe ikke er at ville herske, men at ville tjene. Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe.”