Behandling

På klinikken i Aalborg arbejder jeg med forskellige problematikker i hypnose. Mange mennesker oplever forandring allerede efter første behandling. Hypnose og NLP terapi er meget effektive redskaber.

"Det er tanken, der tæller". Tanken skaber en følelse. Så heling starter, når vi kan vende tankerne på hovedet. Tænke positivt! I hypnose påvirker vi det ubevidste sind direkte, derfor er der ofte hurtigt resultat.

Herunder kan du læse om hypnosens virkning, eller ring på 21 22 31 41 og hør nærmere.

Angst, eksamensangst, præstationsangst, flyskræk, vandskræk, tandlægeskræk m.m.

For en person, der har flyskræk, eksamensangst, angst for edderkopper eller andre fobier gælder det, at angsten er uforklarlig og uhåndterlig. Logik og fornuft holder op med at fungere, og noget andet tager over. I hypnose finder vi tilbage til den situation eller følelse, som er årsag til problemet, det kan være en lille ubetydelig hændelse, der har udløst den uhensigtsmæssige adfærd. Når der løses op for det, forsvinder angsten.

Frygt kendetegnes ved, at der er en helt specifik situation, som har startet problemet, f.eks. frygt for hunde efter mødet med en bidsk hund - også her kan hypnose hjælpe.

Spiseforstyrrelser, bulimi, anoreksi

Bulimi kan slippe efter en enkelt behandling, og det viser, hvor stor indvirkning hypnose har. Spiseforstyrrelser er ofte styret af et behov for kontrol, en måde at finde mening og tryghed i tilværelsen på. Når der kommer lys på handlingsmønsteret, og der findes andre måder at tilføre ro, tryghed og tillid på, så kan den uhensigtsmæssige adfærd forsvinde for altid.

OCD, tvangstanker og -handlinger

I hypnose kan vi arbejde med den angst, der kan ligge til grund for den tvangsmæssige adfærd. Der kan findes nye grundlag for tryghed, så det bliver mere sikkert at gå imod, og derefter slippe, tanker og handlinger, og der kan arbejdes terapeutisk med eventuelle traumer og problemer. Behandlingen skal gribes nænsomt an og tilpasses den enkelte.

Smertelindring, f.eks. hovedpine, spændinger

Smerte er ofte psykisk betinget, derfor kan smerten afhjælpes med hypnose. Der er NLP teknikker til dette, som kan kombineres med selvhealing i hypnose. Det er dog vigtigt, at problemet først er undersøgt og forsøgt behandlet hos din læge.

Tinitus

Selvhealing under hypnose er effektiv i forhold til tinitus. På den måde kan voldsomt ubehag forsvinde under sessionen, og klienten kan gå hjem, glad og fri.

Afvænning, rygestop, vægt-reduktion, ludomani m.m.

En såkaldt dårlig vane er skabt for at opfylde et behov. Sindet prøver så godt det kan at give dig, hvad du har brug for. Hvis adfæren er uhensigtsmæssig, er det fordi sindet lige nu ikke har andre muligheder. Under hypnose får du mulighed for at finde ressourcer, der støtter dig bedre. Hvis du mangler motivation, kan vi arbejde særskilt med dette.

Regression til dette og tidligere liv

I regression går vi tilbage i tiden for at finde årsagen til et givent problem. Denne teknik er fantastisk til at opløse fobier, eksamensskræk samt ændre uhensigtsmæssige handlemønstre som rygning og trøstespisning. Mange problemer kan løses, når vi i hypnose tilfører de ressourcer, du manglede, da problemet opstod.

Sætte mål, og nå dem!

Hvad ønsker du dig, hvordan vil du gerne have det? Dette er første skridt henimod at få et mere tilfredsstillende liv. Så kan forandringen begynde. I hypnose er der direkte kontakt med det ubevidste sind, som finder svaret og den hurtigste og nemmeste vej til din ønskede tilstand. I samtalen før hypnosen bliver dit mål præciseret. Det er også muligt at arbejde med motivationen, hvis denne mangler.

Depression, usikkerhed, modløshed

Alle tilstande har en årsag. I hypnose kan vi gå tilbage i tiden og løse op for den situation eller hændelse, der er roden til problemet. Dette gøres ved at tilføre ressourcer. Du har alle de ressourcer, du har brug for, for at nå de mål du sætter dig. Vi kan desuden supplere med øget selvværd. Bedre selvværd er løsningen på op til 70% af alle problematikker.

Stress

Du kan ændre dårlige vaner til gode vaner, og blive fri for stress. Stress opstår bl.a. af de ting, du ikke når i hverdagen, en følelse af ikke at slå til. I hypnose kan sindet påvirkes til at planlægge mere konstruktivt, og vi kan faktisk ændre dagen til at have mere end 24 timer. På samme måde som, når tiden føles længere, hvis du er til et kedeligt møde, eller venter på en bus eller et tog. Sådan kan sindet programmeres til, at en given tidsramme føles længere, og du dermed når mere.

Søvnbesvær

Problemer med at sove kan skyldes mange ting. I den indledende samtale sætter vi fokus på årsagen, og udfra dette vælger jeg den teknik, der er bedst til netop din situation.

Motivation

Der findes mange motivations teknikker, som er effektive under hypnose. Måske ønsker du at få motivation til at få opvasken af vejen (med glæde) eller motivere dig selv til at dyrke sport, ændre spisevaner, stoppe med at ryge, søge nyt job, tænke mere positive tanker - eller på anden måde ændre sin livssituation til det bedre.

Sorg, traumer

Vrede, skyld

Samliv, tilgivelse, jalousi

Energi, koncentration, selvværd

”Foragt ikke blindvejene – det er dem man går frem ad.”
- Piet Hein