Hypnose

Jeg praktiserer moderne hypnose. Alle kan hypnotiseres med denne form, da den indeholder såvel direkte som tilladende suggestioner, dvs. forslag til forandring. En session varer 1-1½ time, og den indledende samtale danner baggrunden for det arbejde, der udføres under trancen. Det ubevidste sind opfatter og behandler informationerne, og finder løsningen på dine problemer, kun til dit eget bedste.

Hvad siger klienterne? Læs mere om, hvor hurtigt en forandring kan indtræde, og hvordan det opleves: Se Beretninger.

Hypnose er en blid terapiform, hvor der skelnes mellem det bevidste og det ubevidste sind. Forandringen indtræder let og behageligt og i klientens eget tempo.

Trance kan beskrives som en mental tilstand, hvor sanserne er åbne og sindet modtageligt for positiv forandring. Her er vi i direkte kontakt med underbevidstheden - eller den følelsesmæssige del af hjernen - som er forbundet med kroppen via det autonome (selvkørende) nervesystem.

Vi er alle, hvad programmeringen i vores underbevidsthed tillader os at være. Hvis den ser os som overvægtige, så bliver vi overvægtige. Hvis den ser os som rygere, så ryger vi, og sådan fungerer det også med mange andre problemer. Ved at bruge hypnose har vi mulighed for at komme i kontakt med det ubevidste sind og omprogrammere os selv til, hvad vi ønsker at være!

Under hypnose er tankerne, dit bevidste sind, sat "på hold", og dermed får dit ubevidste sind ro til at udføre forandringsarbejdet.

Et hypnoseforløb kan også kombineres med forskellige NLP teknikker, som er meget effektive og forstærkes af trancetilstanden.

Klinikken ligger centralt i Aalborg.

Loven om tiltrækning - "The Secret"

Som en magnet tiltrækker vi det, der optager vores tanker og følelser.

Det forklarer vigtigheden af at være opmærksom på den daglige ”selvsnak”, som udnyttet positivt kan blive en fantastisk hjælper.

I hypnose kan vi påvirke det ubevidste sind med hjælpsomme og positive suggestioner, mens de automatiske tanker midlertidigt er sat ud af funktion. Så her er en enestående mulighed for at tiltrække det, du drømmer om i livet, indenfor menneskelige relationer, arbejdsliv, helbred og velstand.

Sammen, og hver for sig, kan hypnose og NLP blidt og effektivt gøre en forskel for dig, der ønsker personlig udvikling. Teknikkerne egner sig fint til både små og store problematikker i tilværelsen.

”Alle evner kommer indefra og er derfor under vores kontrol.”
- Robert Collier