Inspiration

Mennesker laver landkort.

Landkortet er ikke det samme som landskabet.

Mennesker reagerer ud fra deres model af verden og ikke ud fra virkeligheden selv.

Nogle landkort ligger uden for bevidstheden.

Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.

Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed.

Den person eller part, som er mest fleksibel i et system, har størst indflydelse.

Betydningen af en kommunikation er den respons, den fremkalder.

Mennesker har allerede de ressourcer, de behøver, for at nå deres mål.

Det er den enkeltes relation til en situation eller oplevelse, der skaber betydningen og ikke situationen eller oplevelsen i sig selv.

Positive forandringer fremkommer ved at tilføre ressourcer.

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder, så hvis noget ikke virker – så gør noget andet.

Det er dig, der styrer dit sind og dermed dine resultater.

”Alt hvad vi er, er resultatet af det, vi har tænkt."
- Buddha