De tre principper peger på tre sandheder:


✔At vi tænker
✔At vi er bevidste om, at vi tænker
✔At der bag alt liv er en skabende livskraft eller intelligens

Session

De tre principper peger på, hvordan vores sind fungerer og på, hvordan vi finder tilbage til vores egen indre sundhed og balance. Forståelsen af de tre principper er ikke noget, man kan tænke sig til eller forstå med sit intellekt. Det er ikke en teknik. Det er ikke noget, man skal gøre. Det er noget, der skal erfares. Det er noget, der skal opleves indefra. Det er noget der opleves som en følelse af indre ro og glæde -uafhængigt af verden omkring en. De tre principper beskriver, hvordan vores oplevelse af livet bliver til – nu efter nu. Det var Sydney Banks, der introducerede de tre principper som en måde at pege på, hvordan vi (gen)finder vores medfødte, naturlige indre sundhed og velvære. De tre principper kaldte han: Tanker, Bevidsthed og Livskraft.

Hør Sydney Banks selv fortælle, her.

De vise sten

For år tilbage hørte jeg følgende udsagn:

Hvis nogen fortæller dig, at de har fundet de vise sten, så tro dem ikke”.

Dengang gav det mening, for på den måde kunne den enkelte finde sin egen vej i livet. Men med principperne og inside out forståelsen mener jeg at være meget tæt på den endegyldige sandhed, som forbinder det verdslige med det åndelige, en naturlov på linje med tyngdekraften. En dyb forståelse, der lige så stille er landet bag tanketæppet og følelsernes kommen og gåen. En viden om, at uanset hvad der tidligere er sket, og uanset hvad livet ellers byder på fremover, så er jeg altid okay. Inde bagved tankerne og følelserne findes bevidstheden, en stille stemme, min sjæl, kontakten til den åndelige verden. Min overbevisning er, at vi mennesker er krop, sjæl og ånd, og derfor kan vi skabe forbindelse til den åndelige verden, det spirituelle, universet, når vi er i ro. Principperne er det mest kognitivt støttende jeg har mødt, og denne nye forståelse af, hvordan sindet fungerer, synker lige så stille ind og skaber forandring, på en måde så roen helt umærkeligt indfinder sig.

Dit selvhelbredende sind

Mødet med de tre principper

På anbefaling hørte jeg Mette Louise Hollands bog, “Dit Selvhelbredende Sind”, og er i dag meget taknemlig over at være stødt på principperne og inside out forståelsen. Jeg bruger det i den indledende samtale og under selve hypnosen. Det er fantastisk at se reaktionen, når jeg bare stille og roligt fortæller om den måde vi mennesker skaber vores egen virkelighed på med tanker-bevidsthed-livskraft. At tankerne ikke er virkeligheden, men det er igennem tanker at vores virkelighed skabes, vores indre tankevejr, der som vejret i naturen bare kommer og går. Et smil eller et lettet blik fortæller mig, at klienten forstår meningen bag ordene.

Nu ved jeg, at den fred i sindet, mange mennesker søger efter, er let tilgængelig. Det er som at finde hjem. Løsningen på tidligere tiders smertelige oplevelser er at forstå tanker og følelsers natur, at finde ind bag sanserne. Derinde er vi altid helt okay, som solen der altid findes bag skyerne og pludselig kan titte frem. Således er vores indre sundhed, livskraften, altid til stede. Vi er født med redningsvest på.

Når vi tillader os selv at føle de følelser, der melder sig, kan selve accepten og forståelsen af, hvordan sindet fungerer, vores indre tankevejr, gøre det nemmere at give slip. For at lande må vi give slip.

Du bestemmer selv, hvilke tanker du vil give værdi. Det er bare tanker, og de er der kun mens du tænker dem.

Indefra og ud forståelsen er efter min overbevisning vejen til at finde kærligheden til os selv, og til andre.

Her kan du læse mere om 3P:

  • “Dit Selvhelbredende Sind” af Mette Louise Holland
  • “Vejen Hjem” af Natasha Swerdloff & Dicken Bettinger
  • “Den glemte forbindelse” af Sydney Banks
  • 3P på Facebook: 3PDK – offentlig
  • Dicken Bettinger: What’s it all about?

3P Coach, De tre principper v/ Natasha Swerdloff 2020-2021

“Vores tanker er ikke virkeligheden, og alligevel er det via tankerne, at vores virkelighed skabes”

-Sydney Banks

Kontakt

Jane Christensen
Positivforandring.dk
Moderne Hypnose i Aalborg

Tlf. 21 22 31 41
Mail: jane@positivforandring.dk
Adresse: Vesterbro 18, 2 sal tv. 9000 Aalborg


Besøg mig på Facebook